Usługi

Endoskopia

– gastroskopia(wrzody żołądka)
– endoskopia: badanie endoskopowe układu oddechowego, diagnostyka m.in. takich chorób jak:dychawica świszcząca, RAO,COPD.