Zespół

Lek. wet.
Michał Kotlarz

Dr Michał Kotlarz jest absolwentem wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Już podczas studiów interesował sie leczeniem koni🏇 i odbywał praktyki w tym kierunku oraz brał udział w szkoleniach i konferencjach hipiatrycznych m.in. „Diagnostyka ultasonograficzna i postepowanie w chorobach części dystalnej kończyny konia” z prof. Jean-Marie Denoix, „Ortopedyczne podkuwanie koni” prowadzone przez Hansa Castelijns, „Nowości w chorobach wewnętrznych koni” we Wrocławiu. Prowadzone przez Prof. Marianne M. Sloet. Dr Michał pochodzi z Charbrowa koło Łeby w jego rodzinie od dawna były i nadal są konie,na których jeździ od dziecka.🏇 Poza jazdą konną jego hobby to narciarstwo i turystyka górska. 😊

Nr tel.796995534